Informare GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1️⃣ OPERATORUL DE DATE este ASOCIAŢIA CASA BUNĂ, cu sediul în Comuna Jilava, Sat Jilava, Şoseaua Giurgiului nr.78, construcţia C1, parter, camera 1, e-mail contact@asociatiacasabuna.ro, număr de înregistrare în Registrul Naţional ONG 1321/A/2020 (denumită în continuare Asociaţia).

2️⃣ DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE de Asociaţie sunt cele completate de tine în Site atunci când donezi pentru Casa Bună: nume, prenume, sumă donată, frecvenţa donaţiilor, adresă de e-mail.

3️⃣ SCOPURILE și TEMEIURILE LEGALE ale prelucrărilor sunt următoarele: a) susţinerea Asociaţiei prin donaţii (articolul 6 (1) b) din GDPR); b) îndeplinirea obligaţiilor legale ale Asociaţiei (articolul 6 (1) c) din GDPR); c) urmărirea intereselor legitime ale Asociaţiei, cum ar fi: organizarea activităţii Asociaţiei, asigurarea transparenţei şi comunicarea rezultatelor activităţii Asociaţiei, inclusiv prin informarea persoanelor vizate relevante, soluţionarea cererilor/ sesizărilor primite, apărarea/ conservarea drepturilor Asociaţiei în cazul unui eventual litigiu (articolul 6 (1) f) din GDPR); d) comunicarea cu Asociaţia la iniţiativa ta sau la iniţiativa Asociaţiei în scopuri legate de activitatea acesteia, cum ar fi transmiterea de materiale informative, invitaţii la acţiunile desfăşurate, solicitarea susţinerii pentru proiectele Asociaţiei, rapoarte de activitate etc., în baza consimţământului tău în acest sens (articolul 6 (1) a) din GDPR).

Dacă nu vrei ca datele tale cu caracter personal să fie prelucrate conform celor precizate în acest document, te rugăm să nu introduci date în Site. Precizăm faptul că, atunci când ne bazăm prelucrarea datelor pe consimţământul tău, ai dreptul să ţi-l retragi în orice moment. Asociaţia va înceta respectiva prelucrare în cel mai scurt timp (necesar pentru a implementa intern modificarea), însă legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii nu este afectată.

4️⃣ DURATA prelucrării datelor cu caracter personal este limitată în timp, raportat la scopurile prelucrărilor. De exemplu, prelucrăm datele cu caracter personal pe durata existenţei consimţământului tău sau pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare aplicabilă Asociaţiei (de exemplu, legea contabilităţii). Dovada consimţământului tău pentru prelucrare o vom păstra pentru o perioadă de maximum 3 ani de la retragerea acestuia. La finalul perioadei de păstrare, vom şterge datele cu caracter personal. 

5️⃣ Strict pentru realizarea scopurilor prelucrărilor, Asociaţia poate transmite/ oferi acces la datele cu caracter personal următoarelor CATEGORII DE DESTINATARI, dacă este cazul: a) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale operatorului (ex. ANSPDCP, ANAF, poliție, parchet etc.); b) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță; c) voluntari ai Asociaţiei şi colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de Asociaţie în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii, precum IT, găzduire site, contabilitate, juridic, plăţi bancare/ online etc. Asociaţia nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe).

6️⃣ Conform articolelor 12-22 din GDPR, în calitate de persoană vizată ai DREPTURILE: de acces, la rectificare, la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), la restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziţie, de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința ta, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (precizăm că Asociaţia nu utilizează în prelucrările efectuate un mecanism de decizie automată), de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente în cazul în care consideri că drepturile tale au fost încălcate.

📌 Pentru exercitarea drepturilor tale, te rugăm să contactezi Asociaţia la datele de contact de mai sus.

Scroll to Top
Scroll to Top